fredag 4 juli 2014

Logoped, logoped, logoped, logoped.

Idag ska jag försöka sätta svenskt rekord i att säga ord med "logoped" i, i en blogg. Vi är ju förvisso inte bortskämda med logopedbloggar i Sverige, så den utmaningen skall väl inte visa sig för svår. Men ändå.
Det är ju ändå därför jag är här: För att starta Kenyas första logopedutbildning. Och ja, "logopedutbildning" räknas som ett ord med logoped i, för svenskan är inte ett särskrivningsspråk.
För att kunna få ihop en logopedutbildning krävs det en massa olika saker. En utbildningsplan inom logopedi är första anhalt. Denna bör ha en standard i linje med Europeiska IALP's guidelines och NetQues benchmarkstandard. Vi har också sneglat på amerikanska ASHA's Curriculum för Academic and Clinical Education i logopedi. I idealfallet bör det finnas någon slags statlig lag eller dylikt som skyddar yrkestiteln och sätter viss standard på utbildningen, men detta saknas så vitt jag vet i Östafrika. Åtminstone för logopeder.
Den utbildningsplan som för tillfället föreligger (utan att ha godkänts i samtliga universitetsinstanser) kan du studera längst ner i bloggen. Den innehåller ett ambitiöst kursutbud på masternivå som snickrats ihop inom de yttersta gränserna för vad de lokala förordningarna rekommenderar vad gäller antal kurser, kurspoäng och undervisningstimmar.
Inom utbildningsplanen har kursplaner för varje kurs utvecklats, kursinnehåll ner till förslag på examinationer och litteraturrekommendationer har ställts samman och allt som allt har varje tänkbart hörn av logopedin försökt tillgodoses lite grand i alla fall.
Standard 3.0B Curriculum (Academic and Clinical Education) in Speech-Language Pathology - See more at: http://www.asha.org/Academic/accreditation/accredmanual/section3.htm#sthash.5lB0VlDe.dpuf
Standard 3.0B Curriculum (Academic and Clinical Education) in Speech-Language Pathology - See more at: http://www.asha.org/Academic/accreditation/accredmanual/section3.htm#sthash.5lB0VlDe.dpuf
Standard 3.0B Curriculum (Academic and Clinical Education) in Speech-Language Pathology - See more at: http://www.asha.org/Academic/accreditation/accredmanual/section3.htm#sthash.5lB0VlDe.dpuf
Standard 3.0B Curriculum (Academic and Clinical Education) in Speech-Language Pathology - See more at: http://www.asha.org/Academic/accreditation/accredmanual/section3.htm#sthash.5lB0VlDe.dpuf
I övrigt har jag träffat tänkbara föreläsare inom logopediska fält som måste täckas av andra än logopeder och träffat tänkbara kliniska logopedhandledare utbildade inom logopedutbildningar i världens alla hörn . Jag har gjort studiebesök på logopedrelaterade arbetsplatser för att hitta praktikplatser och surfat fria logopediska internetresurser för sammanställning, skrivit tiggarbrev för att få tag på logopedisk litteratur till universitetsbiblioteket och till anatomiska modell-producenter för att få handson-utrustning till logopediska labbar och tutorials. Jag har filat på logopedpraktikchecklistor och kollat in massor av förslag från andra universitet för att försöka sno ihop en egen som passar de unika förhållanden som råder i ett land där man ska starta upp en ny logopedutbildning och det faktiskt inte finns tillgång till så många logopeder som kan vara kliniska handledare.
I skrivandets stund hoppas jag på att institutionen tar sitt förnuft tillfånga och anställer en klinisk lingvist som logopedprogramsansvarig. Och i min dator ligger ett embryo till reklamutskick för den nya logopedutbildningen.
På ett synnerligen skakigt vis är vi redo att ta emot logopedstudenter till hösten om allting mot förmodan går vägen i alla instanser. Och sedan blir världen ett logopedförsett land rikare. Inte illa, inte alls illa.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar